Call Center

El centre de trucades que et permet connectar i interactuar amb els teus clients o leads.

Concertació de visites, agendes comercials

Convocatòries a esdeveniments

Accions de venda creuada

Campanyes de reactivació de clients

Seguiment d'accions de màrqueting directe

Satisfacció al client, sondejos d'opinió

Auditories telefòniques

Tele-gestió de cobraments i impagats

Les comunicacions en moments crucials són claus per a tancar una venda, per conèixer una opinió o per convocar a persones amb un fi. El inbound màrqueting i el seguiment de leads és determinant per al creixement de la teva empresa

El nostre Call Center t’ajudarà a integrar una comunicació personalitzada per poder solucionar el repte de comunicar accions concretes als teus clients, al teu equip o un grup de persones, per poder gestionar tàcticament els teus contactes i arribar als objectius desitjats.

Tenim provada experiència en serveis de recepció i emissió de comunicacions tant per a grans empreses com per a Pimes, i en sectors clau com: Banca, Assegurances, Telecomunicacions, Subministraments, Distribució, Administració, Pharma, etc.

VALORS AFEGITS

Proximitat

Empatia

Confiança

Lideratge

Equip

Proximitat

Empatia

Confiança

Lideratge

Equip