Contact Center

Atendre personalment als teus clients és indispensable per fidelitzar la teva relació amb ells.

Servei integral Atenció al Client

Atenció reclamacions i Incidencies

Help Desk assistència tècnica i Postvenda

Informació sobre productes i serveis

Captació de leads, comandes, subscripcions

Gestió de campanyes i promocions

Tele-venda i Tele-promocions

Tele-secretariat/centraleta

Atendre als teus clients ha de ser una prioritat per mantenir la teva relació amb ells. Una bona relació es trasllada a un creixement de la teva companyia a curt, mitjà i llarg termini.

El nostre Contact Center t’ajudarà a integrar una comunicació omnicanal i personalitzada per poder solucionar el repte d’atendre als teus clients i gestionar els seus dubtes, els seus problemes, les seves necessitats, i així, aportar solucions i un servei diferencial perquè prengui la decisió de quedar-se amb nosaltres.

Tenim provada experiència en serveis de recepció i emissió de comunicacions tant per a grans empreses com per a Pimes, i en sectors clau com: Banca, Assegurances, Telecomunicacions, Subministraments, Distribució, Administració, Pharma, etc.

VALORS AFEGITS

Proximitat

Empatia

Confiança

Lideratge

Equip

Proximitat

Empatia

Confiança

Lideratge

Equip