Gestió de Plataformes i Backoffice

La gestió del teu negoci depèn de la interacció amb el teu client. Canals oberts i controlables.

Suport de navegació web

Atenció automatitzada (IVR, Portals de veu, etc.)

Serveis multicanal (SMS, correu electrònic, call back, xat, etc.)

Gestió de mail center

Back office processos administratius

Les plataformes, backoffice i els canals de comunicació directa amb els teus clients són de vital importància per a la venda i la retenció. Obrir canals i gestionar-los adequadament, aconsegueixen convertir leads en clients i fidelitzar-los.

El nostre equip tècnic té les habilitats necessàries per implementar i gestionar qualsevol canal necessari per realitzar una bona comunicació. Creant plataformes de comunicació com webs, portals de veu, missatgeria instantània i / o automatitzada, correu electrònic, etc.

Tenim provada experiència en serveis de recepció i emissió de comunicacions tant per a grans empreses com per a Pimes, i en sectors clau com: Banca, Assegurances, Telecomunicacions, Subministraments, Distribució, Administració, Pharma, etc.

APLICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

Proximitat

Empatia

Confiança

Lideratge

Equip

Proximitat

Empatia

Confiança

Lideratge

Equip