Tecnologia

El software de tu empresa, es el que sustenta el cambio de percepción de tu negocio.

ACD virtual en modalitat ASP

Funcions de xarxa intel·ligent, RTB i VOIP, encaminament de trucades

Funcions de callback, portals de veu, locucions

Accessos a numeracions 900, 901, 902, 905, 80Y

118XY, 010, xarxa geogràfica nacional i internacional

Software Contact Center multicanal

Mobile Promotions per SMS

El software i el hardware és indispensable avui en dia, per a la gestió dels teus leads, contactes i clients. Aconseguir la interconnexió de les teves eines és crucial per assolir l’èxit.

Com a empresa especialitzada en comunicació i gestió de clients, podem dotar dels millors sistemes de gestió de clients per als nostres propis clients. Amb la finalitat de poder tenir un programari a l’altura de la teva estructura.

Tenim provada experiència en implementació de tecnologies de comunicació tant per a grans empreses com per a Pimes, i en sectors clau com: Banca, Assegurances, Telecomunicacions, Subministraments, Distribució, Administració, Pharma, etc.

VALORS AFEGITS

Proximitat

Empatia

Confiança

Lideratge

Equip

Proximitat

Empatia

Confiança

Lideratge

Equip